ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ+ΠΟΛΗ

Το Παιδί+Πόλη είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Η ανάγκη για επικοινωνία των παιδιών με άλλα παιδιά και
για επαφή με ποικίλες δραστηριότητες (πολιτισμικές, εκπαιδευτικές, κ.α) που είτε λείπουν από την πόλη μας, είτε δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές μας ώθησε στο να οργανωθούμε σε μια συλλογικότητα με κεντρικό άξονα το παιδί.

Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία και διαφύλαξη ενός αστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος φιλικού προς τα παιδιά και η απόλαυση της παιδικής ηλικίας στην πόλη.

Οι δράσεις της ομάδας Παιδί+Πόλη θα περιστρέφονται γύρω από τους παρακάτω άξονες.

Α. Οργάνωση ή/και υποστήριξη εκδηλώσεων και δράσεων για τα παιδιά.
Θα είμαστε διοργανωτές και σύμμαχοι δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσουν ή θα ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών για τον αθλητισμό, το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, τις τέχνες και γενικά τον πολιτισμό. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να διασκεδάσουν και να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά της πόλης μας και όχι μόνο.

Β. Προστασία και διαφύλαξη «κληρονομιάς» για τα παιδιά.
Στην έννοια της κληρονομιάς περιλαμβάνονται οι υλικές και άυλες παραδόσεις και έθιμα, ο φυσικός πλούτος και ο πολιτισμός ενός τόπου. Μέρος των υποχρεώσεών μας σαν πολίτες, αλλά και σαν γονείς είναι η προάσπιση κατ’ αρχήν και η ανάδειξη των στοιχείων αυτών που αποτελούν τη βάση για την διαμόρφωση πολιτών με κοινωνική συνείδηση.

Γ. Βελτίωση υποδομών που απευθύνονται στα παιδιά κυρίως μέσα στο αστικό περιβάλλον με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Δ. Δράσεις ενημέρωσης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα που αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το παιδί (σχολή γονέων, θηλασμός, φυσικός τοκετός, θέματα παιδιατρικής)

Ε. Σύνδεση με άλλες παρεμφερείς ομάδες για αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή εμπειριών.